Psicología del Consumo

Blog de Albert Vinyals Ros

Etiqueta: #comoditatvspreu #consumidorvago #lazyconsumer #psicologia del consumo #consumerbehaviour #albertvinyals #elconsumidortarado #racionalidadlimitada

1 Post