consum responsable

Què ens porta al consum conscient?

Article aparegut a la revista Opcions el 21-6-2018.

Què fa que unes persones facin el pas cap al consum sostenibilista? I sobretot, què fa que es mantinguin aquests patrons? La psicologia del consumidor al analitzar el per què fem les coses, ens dóna algunes respostes. Aquesta és una pregunta que suposo que la majoria de lectores d’Opcions s’han preguntat i que a mi, com a docent de psicologia del consumidor, feia anys que em rondava pel cap. D’aquí va partir la meva tesi doctoral, que ara em disposo a convertir les 400 pàgines de text, en un full.consumo consciente

L’origen del treball va sorgir mentre formava part de La Tòfona, una cooperativa de consum agroecològic de la vila de Gràcia. Hi participàvem persones molt diverses, de totes les edats i gèneres, amb diferent nivell adquisitiu i acadèmic, però que compartíem un compromís pro-ambientalista en els actes de consum (com a mínim, l’alimentari). Això va fer que em preguntés “per què unes persones són més conscients de les conseqüències dels seus actes de consum, que d’altres?”

La investigació va iniciar-se contrastant més de cent fonts secundàries (estudis i textos sobre el tema), seguit de deu entrevistes a persones expertes ens diferents pols que pivoten sobre el consum conscient, tals com l’economia, la investigació, el comportament del consumidor, el comerç, o la divulgació. Se’ls va triar per les publicacions i la seva incidència en l’esfera pública. Després, per contrastar un primer model explicatiu, vaig fer 6 focus groups (grups de discussió) de persones amb perfils de consum ben diferents: uns formats per membres de cooperatives de consum, molt compromeses a nivell de sostenibilitat; contrastats amb persones menys compromeses, que inclús algunes rebutjaven la tendència.

Les conclusions més rellevants i diferenciades, en relació a anteriors investigacions, tenen a veure amb l’anàlisi dels factors que fan que els comportaments pro-ambientals es mantinguin en el temps. La majoria d’estudis se centren a analitzar comportaments

perfil consumidor responsable

Perfils de consumidors segons el grau de sostenibilitats i intencionalitat en la conducta

pro-ambientals puntuals, que, tot i ser un bon principi, no impliquen un canvi d’hàbits. En aquest sentit, els factors principals són la importància de tenir informació i la preocupació per la salut. Però aquests ja els trobem en persones que no tenen comportaments sostenibilistes. Inclús persones que mai han consumit productes ecològics, poden manifestar que es preocupen pel tema, o tenir una actitud favorable a aquests productes. El medi-ambient és un tema cada cop més popular, tot i que  encara no representi una preocupació real per a la majoria de la ciutadania, tal com s’aprecia al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), on només el 0,4% dels espanyols perceben els problemes medio-ambientals entre les tres primeres preocupacions.

Les aportacions més rellevants, sorgeixen a l’analitzar què fa mantenir el seu consum als grups de membres de cooperatives de consum:

  • El principal tret diferencial que explica el manteniment del comportament pro-ambiental són els valors dels consumidors. Quan van estudiar-se els 10 principals valors dels grups de consumidors, les persones que solien realitzar consum pro-ambiental, els situàvem a l’eix ètic-social, per tant, valors que tenien a veure amb els altres, tals com l’altruisme, cura del medi-ambient, la justícia, la integritat o el respecte. En canvi, en la resta de la població, predominava l’eix econòmic-pragmàtic, amb valors com l’ordre, la seguretat, o el treball.
  • Un altra aportació rellevant i no contemplada en les investigacions clàssiques, és la importància de viure el consum conscient des del positivisme, gaudint del canvi i sense culpabilitzar-se, ni culpabilitzar als altres, ni sentint-se malament pel que no s’aconsegueix. Aquestes emocions positives són una de les claus per al seu manteniment. S’ha de viure de forma positiva i gaudir-ne.
  • Finalment, cal destacar que tal com han indicat anteriors investigacions i articles (Porro, 2008), viure-ho en grup ens reforça i empodera, fent que els canvis passin de ser puntuals, a convertir-se en un nou estil de vida.

    Model Albert Vinyals

    Model dels 6 factors que porten al consum conscient (Vinyals, A., 2016)

Dr. Albert Vinyals i Ros. Professor de psicologia del consum a ESCODI-UB i a la UAB.

 

Qui és el consumidor conscient?

Entrevista per a la revista de l’Humana parlant sobre nous perfils de consumidors, basant-nos en els seus valors. entrevista albert vinyals

Compra amb seny

Entrevista al diari Ara, parlant sobre consum conscientadolescència. Un tema molt interessant per aprofundir-hi i que des de fa un any, tractem a ESCODI amb ponències als instituts i en breu començarem des de l’associació ESBE, tractant-ho amb AMPAs de diferents instituts.

Compra amb seny! Per un consum responsable

Diari ARA 8/3/14 (AINHOA BOIX). L’enllaç: http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/Compra-seny-consum-responsable_0_1097890219.html

Encara que a molts pares els resulti difícil de creure, adolescència i consum responsable no són incompatibles. Els joves, els mateixos que avui s’obstinen a renovar les sabates encara que les que tinguin siguin de la temporada anterior, poden convertir-se demà en compradors conscients, reflexius i moderats. No hi ha cap fórmula miraculosa darrere d’aquesta transformació. Només dos ingredients que es fan del tot imprescindibles quan parlem de nens i adolescents: l’educació i l’exemple.

I és que, segons el professor del departament de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i autor del llibre El consumidor adolescent. Televisió, marques i publicitat, José Fernández-Cavia, del que moltes vegades s’obliden els pares és justament d’això, d’oferir als seus fills la informació necessària per poder comprar de manera conscient i, sobretot, de predicar amb l’exemple. “El que no té sentit és que estiguem dient als nostres fills que siguin responsables i que nosaltres fem just el contrari. D’adults que han deixat de pagar la hipoteca per comprar-se un cotxe n’hi ha a grapats”, explica aquest docent català que parla del consum adolescent com d’un acte que forma identitats, que permet al jove definir-se com a persona i pertànyer a un grup d’iguals.

Una manera de pensar que no s’allunya gaire de la d’Albert Vinyals, professor de psicologia del consum de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (Escodarmas seducción masiva. i) i un dels principals defensors, tant en les seves classes com en els seus tallers amb adolescents, del consum com a acció conscient. Per aquest docent català, com per Fernández-Cavia, els pares tenen responsabilitat en els hàbits de compra dels seus fills i ells, igual que els adolescents, han de canviar el xip si volen dirigir els seus esforços cap a un consum conscient.

Com? Doncs com hauria de fer qualsevol jove: buscant informació sobre un producte o servei abans d’adquirir-lo, pensant en els valors socials o mediambientals que s’amaguen darrere seu i basant la seva decisió de compra en aquests factors. “El primer que hem de fer per consumir de manera conscient és, justament, adquirir consciència, tant pares com fills. Que darrere d’una compra hi hagi una formació, uns coneixements. Perquè, si no disposem d’aquesta informació, no podem saber per què és millor comprar una marca o una altra”, aconsella aquest professional que, malgrat parlar de la importància que té el consum en el nostre dia a dia, evita les postures radicals en aquest tema.

“Quan parlem de consum conscient, no parlem de prohibir marques ni multinacionals, sinó de saber què hi ha darrere de les nostres eleccions i que, amb aquestes eleccions, podem afavorir un tipus de comerç o un altre”, comenta Vinyals.

 

Educar pares i fills

Qui també es refereix a l’impacte que tenen els hàbits de consum en l’economia d’un país i a la importància que grans i petits siguin conscients d’aquest tema és Alfons Conesa, director de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, una de les entitats que més ha fet per convertir el ciutadà en un comprador responsable en els últims anys. I és que, des d’aquesta institució, no només s’organitzen xerrades per formar els adolescents i els nens en aquest sentit, sinó també per conscienciar les famílies del seu paper com a ens educadors i de la funció socialitzadora i integradora del consum en els adolescents.

“Quan un infant de 6 anys vol la samarreta d’un personatge de la televisió o un jove de 14 vol la d’un equip esportiu, la demanda va més enllà de la compra d’un producte. El que estan expressant és que la samarreta els permetrà socialitzar-se amb un grup d’amics, pertànyer a un grup o construir la seva identitat. I, en aquest sentit, la família ha d’aprendre a gestionar les accions de consum més enllà d’un sí o d’un no”, conclou Conesa.