sexismo publicidad

Sexisme i consum

Podcast sobre la participació a l’Estat de Gràcia de Catalunya Radio parlant sobre gènere i consum.
“La societat és sexista,
La societat, és una societat de consum,
Per tant, el consum és sexista.”
Per aprofundir més en el tema, comparteixo dos articles, un meu i un del meu company d’assignatura al màster de marketing de la UAB, el Dr en sociologia, Vicent Borrás:
La harley de Barbie:
Las desigualdades del consumo, a través del género. Vicent Borrás